61.3.1. Samtykke til kommunens afhændelse af et areal til FDM til indretning af køreteknisk anlæg

01-09-1961

Indenrigsministeriet meddelte en kommune samtykke til på en række nærmere omhandlede vilkår at afhænde et areal til foreningen Forenede Danske Motorejere med henblik på indretning af et køreteknisk anlæg. Byrådet havde blandt andet vedtaget at overdrage halvdelen af arealet vederlagsfrit.

Det var blandt andet en betingelse for ministeriets samtykke, at der tilsikredes samtlige i kommunen boende motorkøretøjers adgang til at benytte anlægget på samme vilkår, som gjaldt for foreningens medlemmer.

Indenrigsministeriets brev af 1. september 1961 til et byråd
- K., j. nr. 1961-1151-6