70.1.2. Afvisning af et forslag om at opfordre en gruppe i kommunalbestyrelsen til at åbne sine interne møder for offentligheden

18-09-1970

Et fremsat forslag, hvorefter kommunalbestyrelsen skulle opfordre en gruppe i kommunalbestyrelsen til at åbne sine interne møder for offentligheden, faldt uden for de emner, som kunne optages til behandling i en kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsens afvisning af forslaget havde derfor været berettiget.

Indenrigsministerens brev af 17. september 1970 til en kommunalbestyrelse
- K., j.  nr. 1970/1294/0308-1