71.1.1. Om successiv elimination ved afstemning

10-08-1971

En kommunalbestyrelse havde anmodet Indenrigsministeriet om en udtalelse vedrørende fremgangsmåden ved afstemning om udvælgelse af et projekt for tilbygning til en administrationsbygning.

Det fremgik af sagen, at kommunalbestyrelsen først ville foretage afstemning om udelukkelse af projektet for en nybygning, hvorefter der ved successiv elimination ved afstemning efter et pointsystem ville blive udskudt et eller to forslag ved hver efterfølgende afstemning for at finde frem til en endelig besluttende afstemning ved almindelig flertalsafstemning efter styrelseslovens regler.

I den anledning meddelte Indenrigsministeriet, at den af kommunalbestyrelsen omtalte vejledende udvælgelsesmetode med benyttelse af et pointsystem med det for øje at nå frem til et afstemningstema, således at sagen herefter underkastedes en afstemning efter styrelseslovens almindelige afstemningsregler, ikke gav Indenrigsministeriet anledning til bemærkninger, såfremt denne fremgangsmåde blev tiltrådt af kommunalbestyrelsen.

Indenrigsministeriets brev af 10. august 1971 til en kommunalbestyrelse,
- K., j. nr. 1971/1209/0921-1