72.2a.1. Om en skoleinspektørs inhabilitet ved beslutningen om, ved hvilken skole en overbygning skulle placeres

06-06-1972

En kommunalbestyrelse havde anmodet Indenrigsministeriet om en udtalelse om, i hvilket omfang et kommunalbestyrelsesmedlem, der var skoleinspektør ved en af kommunens skoler, kunne deltage i kommunalbestyrelsens behandling af sager vedrørende kommunens skolevæsen.

Indenrigsministeriet udtalte, at en skoleinspektør, der var kommunalbestyrelsesmedlem, som følge af sin stilling som skoleinspektør ikke kunne deltage i kommunalbestyrelsens behandling af en sag om, på hvilken skole en overbygning skulle placeres.

Indenrigsministeriet udtalte videre, at det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem ikke kunne deltage i kommunalbestyrelsens behandling af sager vedrørende kommunens skolevæsen, i hvilke medlemmet havde afgivet indstilling eller i øvrigt udtalt sig i medfør af sin stilling som skoleinspektør.

Spørgsmålet om, hvorvidt den pågældende kunne deltage i kommunalbestyrelsens behandling af andre sager vedrørende kommunens skolevæsen, kunne ikke besvares generelt, men måtte afgøres i det enkelte tilfælde på grundlag af en vurdering af den pågældendes interesse i sagens udfald.

Indenrigsministeriets brev af 6. juni 1972 til en kommunalbestyrelse,
- k., j.nr. 1972/1209/0802-1