74.1.2. Et medlem havde ingen ret til at kræve skriftlig afstemning

25-10-1974

Et amtsrådsmedlem havde klaget til Indenrigsministeriet over, at det pågældende medlems ønske om skriftlig afstemning blev afvist af amtsrådet.

Indenrigsministeriet meddelte, at regler om afstemningers form var fastsat i det pågældende amtsråds forretningsorden.

I henhold til forretningsordenens § 10, stk. 1, skete afstemning ved, at medlemmerne rejste sig fra deres pladser, eller ved håndsoprækning. Ifølge § 10, stk. 4 foregik valg ved skriftlig afstemning.

Der bestod herefter bortset fra de i forretningsordenens 10, stk. 4, nævnte tilfælde ikke nogen ret for et mindretal af amtsrådet til inden afstemningens afholdelse at kræve skriftlig afstemning om en sag, og skriftlig afstemning kunne heller ikke vedtages af et flertal af amtsrådets medlemmer forud for afstemningens afholdelse.

Indenrigsministeriets brev af 25. oktober 1974 til et amtsrådsmedlem,
- KT. j. nr. 1974-12012-1100-4