74.2a.1. Om et inhabilt medlems pligt til at forlade lokalet under kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen

21-02-1974

Folketingets Ombudsmand havde anmodet Indenrigsministeriet om at oplyse, hvad Indenrigsministeriet måtte have foretaget vedrørende overholdelsen af normalforretningsordenens § 8, hvorefter et medlem, der var erklæret inhabilt, under forhandlingen og afstemningen om den pågældende sag skulle forlade lokalet.

Indenrigsministeriet meddelte, at Indenrigsministeriet i en konkret sag, der havde været forelagt for Indenrigsministeriet, med henvisning til den almindelige grundsætning i normalforretningsordenens § 8 havde udtalt, at det havde været rettest, at det pågældende medlem, der måtte anses for inhabilt, også havde forladt lokalet under kommunalbestyrelsens forhandling om sagen.

Når der i lignende tilfælde var anledning til det, ville det fremdeles være Indenrigsministeriets praksis at tilkendegive, at et medlem, der var erklæret inhabilt, skulle forlade lokalet såvel under kommunalbestyrelsens forhandling som under  kommunalbestyrelsens afstemning om sagen.

Indenrigsministeriets brev af 21. februar 1974 til Folketingets Ombudsmand
- k., j. nr. 1972-101-23