75.1.1. Om fremsendelse af protokoludskifter til et medlem, for hvem der er indtrådt stedfortræder

10-02-1975

Efter den kommunale styrelseslov var der intet til hinder for, at en kommunalbestyrelse vedtog at sende de omhandlede protokoludskrifter til et medlem, for hvem stedfortræderen var indtrådt i medfør af styrelseslovens 15, stk. 2, og at der i samme omfang som for medlemmerne af kommunalbestyrelsen påhvilede den pågældende tavshedspligt med hensyn ti] oplysninger m.v., som det fraværende medlem således blev bekendt med.

75.1.1. Indenrigsministeriets brev af 10. februar 1975 til et byråd,
- 1.k., j .nr. 1975/12012/1302-1