79.1.3. Om, hvorvidt forholdstalsvalg skal ske på baggrund af det tilstedeværende antal medlemmer

28-02-1979

Forholdstalsvalget efter § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse foretoges på grundlag af det antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, der deltog i det pågældende møde. I tilfælde af enighed blandt de tilstedeværende kommunalbestyrelsesmedlemmer kunne kravet om fordelingen på grundlag af det antal medlemmer, der deltog i det pågældende møde, fraviges.

Indenrigsministeriets brev af 28. februar 1979 til et tilsynsråd
- 1. k., j. nr. 1979/1131/0900-3