79.1.4. Samspillet mellem kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at holde møder og borgmesterens afgørelseskompetence

08-08-1979

Efter § 31, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kunne borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne afgøre almindelige løbende sager, der ikke tålte opsættelse eller ikke gav anledning til tvivl. 

Denne bestemmelse fik en særlig betydning, hvor en kommunalbestyrelse havde besluttet ikke at holde ordinære byrådsmøder i sommerferieperioden, idet borgmesterens vurdering af, om en sag tålte opsættelse, naturligvis ville være påvirket af den tid, der hengik inden afholdelse af næste møde i kommunalbestyrelsen. Det måtte antages, at der i en sommerferieperiode ville opstå en række sager, som ikke kunne tåle en længere opsættelse, uden dog på den anden side at kunne begrunde indkaldelse af ekstraordinært møde.

Indenrigsministeriets brev af 8. august 1979 til en borgmester
- 1. k., j. nr. 1979/123/0933-3