80.3.1. En amtskommunes støtte til erhvervsdrivende virksomheder gennem et handelshus

27-10-1980

Indenrigsministeriet udtalte, at en amtskommune ikke lovligt kunne yde et lån på 300.000 kr. til et af udviklingsrådet oprettet eksporthandelshus og derved konkret støtte erhvervsdrivende virksomheder. I en senere skrivelse fastholdt Indenrigsministeriet denne retsopfattelse.

Indenrigsministeriets brev af 27. oktober 1980 til et amtsråd
- 1. k., j. nr. 1980/123/1300-3

Indenrigsministeriets brev af 8. december 1981 til et udviklingsråd
- 1. k., j. nr. 1980/123/1300-3