80.3.2. Om støtte til en færgerute mellem landsdelene

22-12-1980

Indenrigsministeriet udtalte i et brev til et amtsråd, at det i almindelighed ikke ville være lovligt, at en kommune eller amtskommune drev eller ydede støtte til trafik mellem landsdelene, men at Indenrigsministeriet i betragtning af sagens ganske særlige omstændigheder  på en række nærmere fastsatte vilkår meddelte det ansøgte samtykke til, at to amtskommuner ydede garanti for etablering og opretholdelse af færgeruten mellem Juelsminde og Kalundborg i en 5-års periode. Indenrigsministeriet meddelte i to senere brev efter ansøgning fra de berørte amtsråd samtykke, at garantiordningen for Juelsminde-Kalundborg Linien A/S blev bragt til ophør på de af amtsrådene anførte vilkår.

Indenrigsministerens brev af 22. december 1980 til et amtsråd
- 1.k., j. nr. 1980/102-53 (senere omjournaliseret til 2.k., j. nr. 1983/112/0600-1)

Indenrigsministerens brev af 22. november 1983 til et amtsråd
- 2.k., j. nr. 1983/112/0600-1

Indenrigsministeriets brev af 30. november 1983 til et amtsråd
- 2.k., j. nr. 1983/112/0600-1