80.3.3. En kommunes garanti for færgedrift uagtet kommunale tilskud til driften af 3 færgeruter til øen

03-06-1980

Indenrigsministeriet meddelte et tilsynsråd, at tilsynsrådet ikke, med henvisning til, at der ønskedes tilvejebragt en mere hensigtsmæssig og økonomisk besejling af Ærø, kunne nægte Marstal Kommune samtykke til at yde garanti på 170.000 kr. for et lån, som Marstal-Færgen A/S, der drev færgefarten Marstal-Rudkøbing, agtede at optage i Amtssparekassen, Marstal, til finansiering af redningsflåder i færgen. Tilsynsrådet havde henvist til, at den på daværende tidspunkt bestående ordning med kommunale tilskud til driften af i alt 3 færgeruter til og fra Ærø måtte anses for meget lidet hensigtsmæssig.

Indenrigsministerens brev af 3. juni 1980 til et tilsynsråd
- 1.k., j. nr. 1979/1131/0900-8