81.1.2. Ferielukning af kommunale administrationskontorer

29-04-1981

Indenrigsministeriet udtalte, at en kommunalbestyrelse nok vil kunne beslutte, at de kommunale administrationskontorer skal holdes ferielukket i en kortere periode; men kommunalbestyrelsen må samtidig hermed, f.eks. ved etablering af en vagtordning , sikre sig, at sager, som efter love eller andre retsregler forudsættes at skulle ekspederes umiddelbart, eller i øvrigt sager, som er presserende, og som ikke tåler opsættelse, kan ekspederes i ferietiden. Kommunalbestyrelsen må samtidig drage omsorg for, at skriftlige henvendelser til kommunen vedrørende sager af ovennævnte karakter kan ekspederes.


Indenrigsministeriets skrivelse af 29. april 1981 til Dansk Erhvervsgartnerforening - 1.k.kt. j.nr. 1981/1901-110