81.1.4. Om valg af medlemmer til særlige udvalg, der ikke havde bopæl i kommunen, og valg af sådanne medlemmer midt i funktionsperioden

06-03-1981

En kommunalbestyrelse havde som medlem af kommunens beskæftigelsesudvalg, der skulle repræsentere den lokale arbejdsgiverforening, valgt en person, der ikke havde bopæl i kommunen. Kommunalbestyrelsen havde foretaget dette valg med i valgperioden, da det hidtidige medlem ikke længere var medlem af den lokale arbejdsgiverforening.

Indenrigsministeriet udtalte blandt andet, at ministeriet havde lagt vægt på, at der til det pågældende udvalg, der ikke var et stående udvalg, kunne udpeges medlemmer blandt personer, der ikke havde bopæl i kommunen, særligt under hensyn til de kvalifikationer, der måtte kræves med hensyn til kendskab til beskæftigelsesforhold. Ministeriet tilføjede, at personer uden bopæl i kommunen ikke kunne antages at være forpligtet til at modtage valg til sådanne udvalg, samt at denne lokale arbejdsgiverforening, når den tidligere udpegede repræsentant ikke længere var medlem af arbejdsgiverforeningen, måtte være berettiget til at udpege et nyt medlem af beskæftigelsesudvalget for den resterende del af valgperioden. 

Indenrigsministeriets skrivelse af 6. marts 1981 til et medlem af et byråd
- 1.k.kt., j.nr 1981/1130-0900-13