81.1.6. Om afstemning ved lodtrækning i tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen er forpligtet til at træffe bestemmelse om et anliggende

18-11-1981

Indenrigsministeriet lagde til grund, at et amtsråd efter ændringen af loven om svangerskabshygjejne og fødselshjælp havde haft pligt til at optage en bestemmelse om opgavernes placering i styrelsesvedtægten.

Efter amtsrådets forretningsorden stemtes der ved første behandling ikke om sagens realitet, men kun om forslagets overgang til en anden behandling. Det måtte således være afstemningerne ved 2. behandling, som var afgørende for Indenrigsministeriets stillingtagen.

Det fremgik af sagen, at der under 2. behandlingen af styrelsesvedtægten var stemmelighed ved de foretagne afstemninger, hvorefter spørgsmålet blev afgjort ved lodtrækning.

Indenrigsministeriet meddelte i den anledning, at under hensyn til, at der var tale om indsættelse af en ny bestemmelse i styrelsesvedtægten (og altså ikke om et ændringsforslag), og under hensyn til, at amtsrådet havde pligt til at træffe bestemmelse herom, fandt ministeriet det korrekt, at spørgsmålet i tilfælde af stemmelighed var blevet afgjort ved lodtrækning.

 

Indenrigsministeriets brev af 18. november 1981 til et amtsråd
- 1.k.kt., j.nr. 1981/120/0800-2