81.2.2. Spørgsmålet om en viceskoleinspektørs og en lærers deltagelse i behandlingen af en sag om indførelse af betalt gårdvagtsordning

07-07-1981

Udtalt, at en viceskoleinspektør ved den skole, hvor ordningen skulle fungere, samt en lærer ved en skole, der ikke var omfattet af ordningen, ikke bør anses for inhabile. Indenrigsministeriet lagde vægt på, at der efter det oplyste i ingen af tilfældene er tale om, at de pågældende ville få en økonomisk fordel af sagens udfald, samt at deres interesse i sagens udfald i første række måtte formodes at udspringe af faglige og professionelt betonede overvejelser om at finde en administrativ hensigtsmæssig løsning på sagen.

Desuden udtalt, at et kommunalbestyrelsesmedlem, hvis søn i en periode havde læst et begrænset antal timer på en af gårdvagtsordningen omfattet skole, ej heller kunne anses for inhabil. Endelig udtalt, at et medlem, hvis søn og svigerdatter var lærere ved en af gårdvagtsordningen omfattet skole, måtte anses for inhabil. Ministeriet lagde herved vægt på, at det for offentligheden vil fremstå som en reel mulighed, at det pågældende medlems søn og svigerdatter ville kunne komme til at deltage i den betalte gårdvagtsordning, der for en lærer vil kunne indbringe ca. 6.000 kr. på årsbasis.


Indenrigsministeriets skrivelse af 7. juli 1981 til Hadsten byråd
- 1.k.kt. j.nr. 1980/1130/1400-10