81.3.3. En kommunalbestyrelses adgang til at lade fremstille en fremmedsproget informationspjece om det danske kommunestyre

11-09-1981

Indenrigsministeriet har i anledning af en konkret henvendelse udtalt, at der ikke ud fra et kommunalretligt synspunkt vil være noget til hinder for, at en kommunalbestyrelse beslutter at fremstille en fremmedsproget informationspjece om det danske kommunestyre. Det må dog være en forudsætning, at pjecen udarbejdes på de vigtigste af de fremmedsprog, som er repræsenteret i kommunens befolkning, samt at pjecen ikke indeholder valgagitation for de enkelte kandidatlister.


Indenrigsministeriets skrivelse af 11. september 1981 til et byråd
- 1.k.kt. j.nr. 1981/123/0409-4