81.3.5. Kommunal støtte til oprettelse af private undervisningsinstitutioner

11-05-1981

Indenrigsministeriet udtalte efter drøftelser med Undervisningsministeriet, at kommuner og amtskommuner under nærmere fastsatte forudsætninger kunne yde økonomisk støtte til oprettelse af visse private undervisningsinstitutioner.

Indenrigsministeren udtalte efterfølgende i et svar til undervisningsministeren om mulighederne for ved fortolkning af Undervisningsministeriets regelsæt at fastsætte, at den private ejerandel af privatskolerne skulle være virkelig privat.

Indenrigsministeriets brev af 11. maj 1981 til samtlige amtsråd og tilsynsråd
- 1.k., j. nr. 1978/102-6

Indenrigsministerens brev af 16. april 1984 til undervisningsministeren
- 2.k.kt., j. nr. 1984/1111-44