81.4.1. Kommunalbestyrelsens ret til at instruere kommunalbestyrelsens medlemmer af fællesskabsorganet og om disse medlemmers ansvar

18-03-1981

På foranledning af en række spørgsmål fra Folketingets Kommunaludvalg udtalte indenrigsministeren sig blandt om en række forhold vedrørende kommunale fællesskaber, herunder

- om kommunalbestyrelsens medlem af fællesskabsorganet kan drages til ansvar, hvis medlemmet stemmer anderledes end kommunalbestyrelsens instruks (pkt. a)

- om kommunalbestyrelsens medlem af fællesskabsorganet kan drages til ansvar, hvis medlemmet udebliver (pkt. b)

- om kommunalbestyrelsens ret til ved flertalsbeslutning at give instrukser for stemmeafgivningen for kommunalbestyrelsens medlemmer af fællesskabsorganet (pkt. c-d)

- om et medlem af fællesskabsorganet kan drages til ansvar, hvis medlemmet stemmer i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens instruks (pkt. e)

- deltagerkommunernes mulighed for at få oplyst, på hvilken måde kommunalbestyrelsens medlemmer af fællesskabsorganet har afgivet deres stemme (pkt. f)

- afstemningsformen (pkt. g.)

Ad pkt. e:

Når et medlem stemmer i overensstemmelse med, hvad der er blevet pålagt den pågældende af den kommunalbestyrelse, der har udpeget vedkommende, kan medlemmet kun blive gjort ansvarlig for beslutningen, hvis den er åbenbart ulovlig, eller hvis medlemmet er medansvarlig for kommunalbestyrelsens beslutning om at pålægge medlemmet at stemme på en bestemt måde. Et medlem vil kunne frigøre sig for et eventuelt ansvar for en beslutning i kommunalbestyrelsen ved på det møde i kommunalbestyrelsen, hvor det drøftes, hvordan vedkommende skal udøve sin stemmeret, at få tilført beslutningsprotokollen sin afvigende mening. 

Indenrigsministerens besvarelse den 18. marts 1981 af blandt andet spørgsmål nr. 33 fra Folketingets Kommunaludvalg (alm. del - bilag 72 og 77)
- 1.k., j. nr. 1979-1131-0900-5