81.4.2. Om registrering af afstemninger i kommunale fællesskaber og om et repræsentantskabsmedlems frigørelse fra ansvar m.v.

27-04-1981

Indenrigsministeren redegjorde i en række folketingsspørgsmål stillet af Folketingets Kommunaludvalg for forskellige forhold i forbindelse med kommunale fællesskaber:

- Var der blevet rejst krav om erstatning for tab, som var påført en kommune fra en kommunalbestyrelses side over for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke havde stemt i repræsentantskaber, som kommunalbestyrelsens flertal havde besluttet det? (spørgsmål nr. 56)

- Hvilket tab ville et fortsat medlemskab af arbejdsgiverforeningen for I/S Fynsværkets vedkommende påførte Odense Kommune? (spørgsmål nr. 57)

- Ville sygdom af samme karakter som hos en rådmand i Aalborg Kommune være lovligt forfald? (spørgsmål nr. 58)

- Hvorledes kunne et medlem frigøre sig fra ansvar for en beslutning, der mod medlemmets overbevisning pålagdes medlemmet af et kommunalbestyrelsesflertal? (spørgsmål nr. 59)

- Vedr. registreringen af afstemninger i de kommunale fællesskaber, i hvilke kommunalbestyrelser er repræsenteret (spørgsmål nr. 60)

- Vedr. skriftlige afstemninger i de kommunale fællesskaber, i hvilke kommunalbestyrelser er repræsenteret (spørgsmål nr. 61)

Indenrigsministerens svar af 27. april 1981 på spørgsmål nr. 56-61 fra Folketingets Kommunaludvalg
- 1. kommunekontor, j. nr. 1979-1131-0900-6