81.8.1. Et amtsråds adgang til at yde lån til et kommunalt fællesskab udelukkende omfattende primærkommuner

21-05-1981

Et amtsråd havde vist interesse for at udlåne et beløb til et kommunalt fællesskab. Fællesskabet anmodede Indenrigsministeriet om en udtalelse om muligheden herfor.

Indenrigsministeriet udtalte, at det følger af den kommunale styrelseslovs § 44, stk. 1, at udlån fra en kommune til enkeltpersoner, foreninger, selvejende institutioner, selskaber og lignende kun kan finde sted i det omfang, kommunen også lovligt kan yde anden form for støtte til disse.

I det foreliggende tilfælde fandt Indenrigsministeriet, at amtsrådet ikke lovligt kunne støtte det kommunale fællesskab, hvorfor også udlån til fællesskabet var udelukket.

Indenrigsministeriets skrivelse af 21. maj 1981 til Hovedstadsregionens Naturgas I/S
- 4.k.kt. j.nr. 14251/64-2/1981