81.8.2. Spørgsmålet om lovligheden af at fastsætte særligt høje takster ved særligt højt vandforbrug

29-06-1981

I den forelagte sag havde en kommunalbestyrelse besluttet, at hver husstand - uanset antal medlemmer - skulle betale dobbelt afgift pr. m3 vand ud over et forbrug på 220 m3 pr. år.

Indenrigsministeriet udtalte hertil, at en afgift for deltagelse i en kommunal forsyningsvirksomhed, såfremt der ikke foreligger hjemmel for en anden afgiftsfastsættelse, fastsættes således, at der tilstræbes en fordeling efter kriterier, der svarer tilnærmelsesvis til de af de enkelte ejendomme affødte omkostninger. Foranstående udelukkede imidlertid efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke, at der blev anvendt en anden afgiftsstruktur, såfremt dette skete for at fremme et formål, som forsyningsvirksomheden lovligt kunne varetage. Det var i sagen ubestridt, at kommunalbestyrelsens formål var at tilskynde forbrugerne til at spare på vandet, hvilket efter Indenrigsministeriets opfattelse utvivlsomt var et lovligt formål.

Indenrigsministeriets skrivelse af 29. juni 1981 til Ølstykke byråd
- 1.k.kt. j.nr. 1980/1130/0400-17