81.8.3. Tilsynsmyndighedernes kompetence

27-07-1981

Udtalt, at spørgsmålet om påstået overtrædelse af nogle nærmere angivne forhandlingsregler for reglementsansat personale ved kommunale daginstitutioner måtte falde uden for det område, som tilsynsmyndighederne efter Styrelsesloven er sat til at varetage.

Indenrigsministeriets skrivelse af 27. juli 1981 til Børne- og ungdomspædagogernes Landsforbund
- 1.k.kt. j.nr. 1981/1013-4
0