82.1.1. Borgmesters ansvar for vejingeniørs færdselslovsovertrædelse

15-01-1982

Et anklageskrift, hvorefter den ansvarlige vejringeniør blev sat under tiltale for overtrædelse af færdselslovens § 85, stk. 1, jfr. § 118, stk. 4, jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 330 af 21. juni 1970, § 30 (kørsel med overlæs) blev ændret således, at det var Ebeltoft kommune v/borgmester Jens Aage Rasmussen, der blev sat under tiltale.

Udtalt, at det herved har været tilsigtet at pålægge kommunen som sådan et bødeansvar for den nævnte lovovertrædelse, hvorfor bøden lovligt kunne afholdes af kommunekassen.

Indenrigsministeriets skrivelse af 15. januar 1982 til Ebeltoft byråd - 1.k.kt. j.nr. 1980/1130/1400-11