82.1.10. Fremgangsmåden i forbindelse med ændring af udvalgsstrukturen i en kommunalbestyrelses valgperiode

13-08-1982

Udtalt, at der, hvis der i en kommunalbestyrelses valgperiode ved vedtægtsændring oprettes eller nedlægges stående udvalg, sker en så væsentlig ændring af forudsætningerne for valg til kommunalbestyrelsens stående udvalg, at der skal finde en fornyet konstituering sted af alle de stående udvalg. Der vil ved den fornyede konstituering være adgang til om ønsket at anmelde en ny gruppedeling.

Indenrigsministeriets skrivelse af 13. august 1982 til Høje-Taastrup kommunes borgmesterkontor
- 1. k.kt. j.nr. 1982/123/0310-14