82.1.12. Udvalgsmedlemmers adgang til at udføre sagsbehandling i forvaltningen

24-11-1982

Udtalt, at det i en nødretslignende situation vil være tilladeligt, at medlemmerne af det sociale udvalg udfører forberedende og udførende funktioner i det omfang, der er truffet beslutning herom af udvalget, og under forudsætning af, at beslutningen ikke tilsidesættes af kommunalbestyrelsen.

Ved den konkrete vurdering af, om der foreligger en nødretslignende situation, må der tages hensyn til muligheden af at indgå beredskabsaftaler om varetagelsen af arbejdet på områder, som bør holdes uden for en igangværende arbejdskonflikt.


Indenrigsministeriets skrivelse af 24. november 1982 til Dansk Socialrådgiverforening
- 1. k.kt. j.nr. 1981/123/1507-6

Indenrigsministeriets brev af 23. juli 1982 til en kommunalbestyrelse
- 1. k. kt., j. nr. 1981/123/1507-6

Indenrigsministeriets brev af 24. november 1982 til Dansk Socialrådgiverforening (selve brevkopien)
- 1. k. kt., j. nr. 1981/123/1507-6