82.1.15. Central poståbning

21-12-1982

Udtalt, at det som led i etableringen af en central poståbning i en kommune ikke er udelukket at fastsætte regler, hvorefter al post, som indgår til kommunen, åbnes centralt, selv om en forsendelse måtte være stilet til en navngiven person, medmindre forsendelsen er mærket "personligt", ”privat” eller lignende.

Indenrigsministeriets skrivelse af 21. december 1982 til borgmester K. Schultz, Hobro kommune
- 1. k.kt. j.nr. 1982/123/1612-3