82.1.20. Om et medlems ret til at redegøre for begrundelsen for forslaget forinden afstemning herom

01-03-1982

Ministeriet bemærkede - uden at tage stilling til den konkrete sag - at et kommunalbestyrelsesmedlem, der havde ønsket en sag vedrørende et kommunalt anliggende optaget på dagsordenen for et kommunalbestyrelsesmøde, under alle omstændigheder skulle have adgang til at redegøre for begrundelsen for forslaget, før der foretoges afstemning herom.

Indenrigsministeriets brev af 1. marts 1982 til en fhv. borgmester
- 1.k., j.nr. 1981/1130/1000-14