82.1.7. Et udvalgs ret til at gennemføre foranstaltninger uden forudgående bevilling. Et medlems ret til efter § 23 at standse en informativ beslutning

09-07-1982

Udtalt, at hjemmelen i styrelseslovens § 40, stk. 2, 2. pkt., til at iværksætte foranstaltninger uden forudgående bevilling kun omfatter tilfælde, hvor foranstaltningen er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, og hvor det derfor vil være overflødigt at indhente forudgående bevilling. Tilsvarende antages at gælde i nødretslignende situationer. I det konkrete tilfælde var forudgående bevilling fornøden.

Antaget, at styrelseslovens § 23 ikke kan anvendes til at standse beslutninger, hvorved retstilstanden ikke ændres, men som udelukkende er af informativ karakter.

Indenrigsministeriets skrivelse af 9. juli 1982 til et amtsrådsmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1981/123/0700-10