82.2.2. Kommunalt ansats medlemskab af et § 17 stk. 4-udvalg nedsat under økonomiudvalget

26-01-1982

Meddelt et byråd, at der intet er til hinder for, at en kommunalt ansat faglærer ved en værkstedsskole, der bl.a. gennemfører kurser for unge arbejdsledige, kan være medlem af et under økonomiudvalget etableret beskæftigelsesudvalg, der er nedsat med hjemmel i § 17, stk. 4, i den kommunale styrelseslov, da udvalget kun kan have rådgivende funktioner.

Samtidig givet udtryk for, at reglen i § 29, stk. 2, i den kommunale styrelseslov kun omfatter stående udvalg, og at reglen i § 29, stk. 3, i den kommunale styrelseslov udtømmende regulerer spørgsmålet om, hvilke kommunalt ansatte der er udelukket fra medlemskab af økonomiudvalget. Den pågældende faglærer kunne derfor også være medlem af økonomiudvalget.


Indenrigsministeriets skrivelse af 26. januar 1982 til Roskilde byråd
- 1. k.kt. j.nr. 1981/123/0508-5