82.2.3. Boligfællesskab af ægteskabslignende karakter

15-03-1982

Udtalt, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der levede i et boligfællesskab af ægteskabslignende karakter med en af kommunens forvaltningschefer, ikke kan have sæde i kommunens økonomiudvalg.

Indenrigsministeriets skrivelse af 15. marts 1982 til Skævinge kommunalbestyrelse
- 1. k.kt. j. 1982/123/0416-2