82.3.1. En kommunalbestyrelses adgang til at udtale sig i landspolitiske anliggender

05-03-1982

Et byråd havde vedtaget en udtalelse om, "at byrådet ikke kan tillade, at atomvåben eller depoter for samme placeres inden for kommunens grænser".

Indenrigsministeriet udtalte, at det som udgangspunkt ikke antages at være en kommunal opgave at fremsætte udenrigspolitiske udtalelser eller meningstilkendegivelser, eller at tage standpunkter i landspolitiske anliggender.

Indenrigsministeriet var derfor enigt med tilsynsrådet i, at byrådet ikke burde have behandlet det omtalte spørgsmål, der måtte henregnes til et landspolitisk anliggende, som varetages af centrale statslige myndigheder.

Indenrigsministeriets skrivelse af 5. marts 1982 til en borger
- 3.k.kt. j.nr. 1981/1131/0700-3 - omjournaliseret til 3. k.kt. j.nr. 1982/102-147