82.4.2. Tillægsbevillinger i kommunale fællesskaber

22-07-1982

Udtalt, at tillægsbevillinger i kommunale fællesskaber i anledning af udgifter, der er af en sådan art, at de ikke med rimelighed burde eller kunne forudses i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, og som det ikke vil være rimeligt at udskyde, om fornødent umiddelbart kan kræves dækket ved indbetalinger fra de deltagende kommunalbestyrelser.


Indenrigsministeriets skrivelse af 22. juli 1982 til Suså byråd
- 1.k.kt. j.nr. 1979/130/67-1