82.8.4. Vejledende forretningsorden for spørgetid i kommunalbestyrelse

18-05-1982

Et medlem af folketinget spurgte i anledning af, at en kommunalbestyrelse havde indført spørgetid og i forretningsordenen for denne fastsat, at en spørger, der er ansat i kommunens tjeneste, dog ikke kan stille spørgsmål, der vedrører det forvaltningsområde, hvorunder vedkommende er ansat, om ministeren ville fastsætte en vejledende forretningsorden for spørgetid i kommunalbestyrelser, der ikke angriber offentligt ansattes grundlovsmæssige ytringsfrihed.

Vedkommende tilsynsråd havde bl.a. udtalt, at der må gælde ret vide rammer for den enkelte kommunalbestyrelses adgang til at tilrettelægge spørgetidens form og indhold, og at de fastsatte begrænsninger i spørgetiden ikke kunne antages at tilsigte et ulovligt eller usagligt formål.

Udtalt, at Indenrigsministeriet ikke fandt grundlag for at udarbejde nogen særlig vejledende forretningsorden vedrørende det nævnte forhold.


Indenrigsministeriets skrivelse af 18. maj 1982 til folketingets bureau
- 1. k.kt. j.nr. 1982/1090-107