83.1.1. Formandsdelegationer

05-01-1983

Udtalt, at hvis der ønskes tillagt formanden for et udvalg kompetence til at afgøre sager på udvalgets vegne ud over, hvad formanden er berettiget til efter styrelseslovens § 22, stk. 2, forudsætter en sådan delegation enighed i udvalget.

Endvidere udtalt, at hvis formanden for et udvalg forelægger en endnu ikke afgjort sag for udvalget, må forelæggelsen indebære enten et ønske om, at udvalget skal afgøre den pågældende sag, eller en anmodning til udvalget om at overlade afgørelsen af den pågældende sag til formanden.

Endelig udtalt, at såfremt en endnu ikke afgjort sag forelægges et udvalg med et forslag til sagens afgørelse, må dette indebære et ønske om, at udvalget træffer beslutning i sagen.

Tilføjet, at et udvalgsmedlem, som på anden måde får kendskab til en ikke afgjort sag, som udvalgets formand ifølge en meddelt delegation har beføjelse til at afgøre, altid vil kunne kræve, at sagen udvalgsbehandles, inden afgørelse træffes.

Indenrigsministeriets skrivelse af 5. januar 1983 til et med lem af Hovedstadsrådet - 1.k.kt. j.nr. 1982/1822-15