83.1.11. Valg af medlemmer til et boligselskabs bestyrelse som følge af vedtægtsbestemt afgang i kommunalbestyrelsens valgperiode

23-09-1983

Udtalt, at det ved vedtægtsbestemt ledighed i kommunalbestyrelsens valgperiode af en plads som medlem i et boligselskabs bestyrelse efter § 28, stk. 1, i den kommunale styrelseslov tilkommer den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har indvalgt den pågældende, på ny at besætte den ledigblevne plads.

Indenrigsministeriets skrivelse af 23. september 1983) til et byrådsmedlem
- 1.k.kt. j.nr. 1983/1070/0712-1