83.1.16. Om et kommunalbestyrelsesmedlem skulle underskrive en tavshedspligtserklæring for at kunne modtage udvalgsmateriale efter bestemmelsen i § 20, stk. 6

05-05-1983

Indenrigsministeriet udtalte i et folketingssvar følgende:

I § 20, stk. 5 (senere ændret til stk. 6) i lov om kommunernes styrelse var det udtømmende beskrevet, under hvilke betingelser et medlem af kommunalbestyrelsen havde krav på at få tilsendt dagsordener og udskrifter af beslutningsprotokoller, der udsendtes til medlemmer af et udvalg, som den pågældende ikke var medlem af. Der kunne som følge heraf ikke stilles yderligere betingelser - som f.eks. underskrift på erklæring om tavshedspligt - som forudsætning for udlevering af det omhandlede materiale, men den pågældende måtte naturligvis - som alle andre - overholde lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, i det omfang, dagsordener og udskrifter måtte indeholde fortrolige oplysninger.

 

Indenrigsministerens besvarelse af 5. maj 1983 af spørgsmål nr. 60 fra Folketingets Kommunaludvalg,
- 1.k. j. nr. 1983/1073/17- 2