83.1.3. Udlevering af navne og adresser til lokale vejvisere

11-01-1983

Udtalt, at en kommunalbestyrelse kan beslutte at undlade at udlevere navne- og adresseoplysninger til brug ved fremstilling af en lokal vejviser.

Såfremt en kommunalbestyrelse imidlertid har udleveret sådanne oplysninger til en lokal vejviser, følger det af en almindelig lighedsgrundsætning, at kommunalbestyrelsen også er forpligtet til at udlevere disse oplysninger til andre firmaer, som ønsker at fremstille en lokal vejviser.

Indenrigsministeriets skrivelse af 11. januar 1983 til Assens kommunalbestyrelse
- 1.k.kt. j.nr. 1982/123/0901-2