83.1.4. Uenighed i en valggruppe om udpegning af nyt medlem af amtsankenævnet

17-01-1983

Udtalt, at samme vaIggruppe, som oprindeligt udpegede det udtrædende medlem af amtsankenævnet, skal udpege nyt medlem, jfr. den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 1. I tilfælde af uenighed i den oprindelige valggruppe om, hvem der skal udpeges som nyt medlem, træffes afgørelsen altid ved flertalsvalg i gruppen.

Indenrigsministeriets skrivelse af 17. januar 1983 til Storstrøms amtsråd
- 1.k.kt. j.nr. 1982/123/0700-13