83.1.9. Ændring i formuleringen af kommunalbestyrelsesmedlemmers/udvalgsmedlemmers forslag til dagsordenspunkter

21-06-1983

Udtalt, at borgmestre/udvalgsformænd som udgangspunkt må være forpligtet til at medtage et medlems forslag til dagsordenspunkt med den formulering, som forslagsstilleren har anvendt. Der kan dog foretages redaktionelle ændringer af hensyn til dagsordenens oversigtlighed, ligesom, f.eks. anstødeligt sprogbrug kan udelades.


Indenrigsministeriets svar af 21. juni 1983 på et spørgsmål fra et folketingsmedlem - 1.k.kt. j.nr. 1983/1071/14-1