83.3.1. Støtte til en professionel fodboldafdeling

13-04-1983

Udtalt, at støtte til en professionel fodboldafdeling er i overensstemmelse med gældende regler for kommunernes virksomhed, i det omfang formålet er at fremme fodboldsporten og at tilgodese almenhedens interesse i at kunne overvære sportsligt underholdende fodboldkampe.

Om støtte er lovlig, må, som fremhævet i Indenrigsministeriets skrivelse af 19. juni 1979, afhænge af forholdene i det enkelte tilfælde. I den afvejning, der må finde sted, vil der bl.a. skulle tages hensyn til kommunens hidtidige praksis for støtte til idræt, kommunens almindelige politik med hensyn til anvendelse af idrætsanlæg og opkrævning af entré samt til eventuelle oplysninger, der kan belyse, i hvilken udstrækning der reelt er tale om at fremme professionel fodbold ved at yde støtte af skatteydermidler, f.eks. i en situation, hvor flere klubber konkurrerer om at erhverve spillere, eller hvor der er tale om at tilvejebringe et overskud til anpartshavere m.v.

Mangler der tilfredsstillende oplysninger om foranstående, må dette i givet fald kunne føre til, at støtte anses for stridende mod de regler, der gælder for kommunernes virksomhed.

Indenrigsministeriets skrivelse af 13. april 1983 til et parti
- 3. k.kt. j.nr. 1983/112/1211-1