83.3.3. Spørgsmålet om en kommunes adgang til at opføre et industrihus med henblik på - ved salg eller udlejning af dette på gunstige vilkår - at få industrivirksomheder til at etablere sig i kommunen

15-11-1983

Udtalt, at Indenrigsministeriet kan tilslutte sig en i sagen indhentet udtalelse fra Industriministeriet, hvorefter kommunal opførelse af et industrihus indebærer et subsidieelement, der er forbudt ifølge Rom traktaten, medmindre støtten i den konkrete situation kan henføres til traktatens undtagelsesbestemmelser om bl.a. egnsudviklingsstøtte. Dette var ikke tilfældet i den konkrete sag.

Industriministeriet udtalte endvidere, at kommunal støtte til opførelse af industrihuse efter Industriministeriets opfattelse ville være uheldigt, idet økonomisk stærkere kommuner i så fald ville kunne udkonkurrere de svagere ved at tilbyde flere økonomiske fordele ved etablering af erhvervsvirksomheder.

Indenrigsministeriets skrivelse af 15. november 1983 til et byråd
- 2. k.kt. j.nr. 1983/112/0406-2