83.6.2. Om finansiering af tillægsbevillinger

08-12-1983

Indenrigsministeriet anførte over for Socialministeriet, at det fremgik af § 40, stk. 3, i
lov om kommunernes styrelse, at enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den
bevilgede udgift skal dækkes. Dette betyder, at det i forbindelse med tillægsbevillingen
skal angives, hvorledes udgiften finansieres, hvilket kan ske ved besparelser indenfor
eller uden for det forvaltningsområde, hvor merudgiften forekommer, ved udnyttelse
af lånemuligheder eller ved brug af likvide aktiver. Valget mellem de pågældende finansieringsmuligheder træffes af kommunalbestyrelsen.

Indenrigsministeriets brev af 8. december 1983 til Socialministeriet
- 1.k., j.nr. 1983/1019-37