84.1.3. Fastsættelse af tidspunkt for afholdelse af ordinære møder

03-04-1984

Udtalt, at et amtsråd ved beslutning om tidspunktet for de ordinære møders afholdelse må tage rimeligt hensyn til de almindelige og meget varierende sædvaner for borgernes arbejdstid. Efter Indenrigsministeriets opfattelse måtte der imidlertid indrømmes amtsrådet en vid margen til - ud fra en afvejning af de forskellige krydsende hensyn - at vurdere, på hvilket tidspunkt de ordinære møder mest hensigtsmæssigt kunne afholdes.

Indenrigsministeriet finder ikke at kunne gribe ind over for et amtsråds valg af mødetidspunkt, medmindre der er tale om ekstraordinære situationer, som f.eks. tilfælde, hvor det valgte mødetidspunkt ville udelukke et eller flere medlemmer fra at deltage i møderne.

Det var på denne baggrund Indenrigsministeriets opfattelse, at amtsrådet lovligt havde kunnet vedtage at fastholde, at ordinære amtsrådsmøder påbegyndes fredag kl. 13.00.

Indenrigsministeriets skrivelse af 3. april 1984 til et amtsrådsmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1983/1070/1200-1