84.1.8. Om en borgmesters manglende kompetence til at afvise et forslag på udkastet til dagsorden, som byrådet ikke lovligt kan vedtage

02-02-1984

En række byrådsmedlemmer havde klaget over, at borgmesteren havde afvist at optage deres forslag på dagsordenen for et byrådsmøde.

I denne anledning meddelte Indenrigsministeriet, at det havde påhvilet byrådet at afvise at optage Deres forslag på dagsordenen for det pågældende møde, idet forslaget vedrører et anliggende, som hører under det sociale udvalgs lovbestemte kompetence. Det havde påhvilet borgmesteren som mødeleder at hindre, at byrådet behandlede forslaget.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse havde borgmesteren imidlertid ikke været berettiget til at afvise at optage Deres forslag på udkastet til dagsordenen. Et rettidigt indgivet forslag skal optages på det udkast til dagsordenen, som borgmesteren skal udarbejde. Dette gælder uanset om forslaget, hvis det blev vedtaget, ville være en ulovlig beslutning, og uanset om forslaget ikke vedrører et kommunalt anliggende.

Det er byrådet, der fastsætter den endelige dagsorden. Den dagsorden, som borgmesteren udsender, må betragtes som et udkast til dagsordenen. Borgmesteren kan ikke afslå et optage et forslag på udkastet til dagsordenen, når et medlem rettidigt har indsendt det. Borgmesteren skal imidlertid gøre opmærksom på, at sagen efter hans opfattelse ikke kan behandles i byrådet, og om fornødent skal borgmesteren sætte dettes spørgsmål til afstemning.

 

Indenrigsministeriets skrivelse af 2. februar 1984 til byrådsmedlemmer
- 1.k.kt., 1983-1079/0503-1