84.2.2. Kommunalt ansatte byrådsmedlemmer - karensdagsloven

20-03-1984

Udtalt, at 12 byrådsmedlemmer, der var kommunalt ansatte eller gift med kommunalt ansatte, ikke burde være erklæret inhabile ved byrådets behandling af et forslag om udbetaling af løn under sygdom til kommunalt ansatte (karensdagsloven).

Bl.a. anført, at sagen var af generel karakter, idet den vedrørte samtlige kommunalt ansatte i vedkommende kommune.

Indenrigsministeriets skrivelse af 20. marts 1984 til et byrådsmedlem
– 1. k.kt. j.nr. 1983/1074/15 -1