84.3.1. Støtte til ungdomsforeninger

24-01-1984

Udtalt, at en kommunalbestyrelse, der yder støtte til børne- og ungdomsforeninger - herunder politiske og religiøse ungdomsforeninger - må fordele støtten efter kriterier, der sikrer en saglig og ligelig behandling. Kommunalbestyrelsen kan derfor ikke afslå at yde støtte til en aktivitet, der opfylder de opstillede betingelser, alene med den begrundelse, at denne aktivitet ikke er sædvanlig for den pågældende type forening.

Såfremt en kommunalbestyrelse i en konkret situation kommer i tvivl om, hvorvidt den ydede støtte anvendes til partipolitiske eller egentlige religiøse formål, må den indhente yderligere oplysninger og i øvrigt tage skridt til at sikre et fyldestgørende beslutningsforslag.

Indenrigsministeriets skrivelse af 24. januar 1984 til et byråd
- 2. k.kt. j.nr. 1983/112/0410-1