84.3.3. Tilskud til kloakforsyning

28-02-1984

Tilsluttet sig Miljøstyrelsens opfattelse, hvorefter miljøbeskyttelseslovens § 27 ikke medfører begrænsninger i kommunalbestyrelsens adgang til at træffe beslutning om størrelsen og formen for det kommunale tilskud til spildevandsanlæg af almen offentlig interesse. Det kan heller ikke kræves, at kommunens tilskud hertil skal afholdes med hjemmel i betalingsvedtægten for anlægget.

Endvidere tilsluttet sig det synspunkt, at der intet er til hinder for, at en kommune udover ovennævnte tilskud afholder udgifter til kloakforsyning via skatteudskrivningen.

Indenrigsministeriets skrivelse af 28. februar 1984 til tilsynsrådet for et amt
- 2. k.kt. j.nr. 1983/112/1000-4