84.3.4. Kommunal garanti for lån til halmvarmeselskab

08-03-1984

Udtalt, at en kommunalbestyrelse må være berettiget til at stille en garanti for et lån til et af halmleverandører organiseret halmvarmeselskab, da kommunen herved medvirker til at sikre en pålidelig og billig fjernvarmeforsyning i kommunen.

Det var oplyst i sagen, at den økonomiske fordel ved anlægget skulle fordeles ligeligt mellem varmeforbrugerne og halmleverandørerne.

Endvidere udtalt, at der i forbindelse med garantien kan være anledning for kommunalbestyrelsen til bl.a. at overveje

om halmvarmeværket kommer til at fungere på et tilfredsstilende økonomisk grundlag, set ud fra, hvad der tjener fjernvarmeforbrugernes interesser,

om halmvarmeværket, så længe garantien løber, er afskåret fra at foretage dispositioner, som forøger risikoen for, at garantien bliver aktuel,

om kommunens eventuelle udlæg i forbindelse med garantien kan dækkes ind enten hos andelshaverne i halmvarmeselskabet eller hos fjernvarmemodtagerne eventuelt således, at kommunen i tilfælde af en konkurs overtager og viderefører værket.

Indenrigsministeriets skrivelse af 8. marts 1984 til tilsynsrådet for et amt
- 2. k.kt. j.nr. 1984/112/1500-2