84.3.6. Køb af dambrug bl.a. med miljøformål

16-07-1984

Udtalt, at et amtsråd ikke kunne købe nogle dambrug bl.a. med det formål at mindske forureningen af en sø, da det ikke var tilstrækkeligt klarlagt, i hvilket omfang formålet kunne opnås ved erstatningsfrie indgreb efter miljøbeskyttelsesloven.

Indenrigsministeriets skrivelse af 16. juli i 1984 til et amtsråd
- 2.. k.kt. j.nr. 1984/112/1500-3